I must confess I am not a morning person.  I hate waking up early – whether it’s weekday or weekend.  However, my goal is to wake up early in the morning to exercise before heading to work.  So far I’ve been doing it for a couple weeks.  It seems I have more energy and more productive than before.  Of course, I also need a good night sleep and eat healthy.  The issue is having energy to be active and to concentrate.  As the cold weather begins to arrive, I am not sure if this goal will last.  I am hoping that I am able to sustain during the cold weather.

Last couple years, I’ve been listening to podcast on business, marketing, mindfulness and ect… but I stopped.  I’d like to listen podcast again, at least one per week.  One of my favorite podcast is NPR: How I Built This With Guy Raz.  It’s basically about “innovators, entrepreneurs, idealists, and the stories behind the movements they built”.  I love to listen on the beginning of ideas, innovation and the back stories on them.  It’s interesting to learn from regular people with dreams and able to build those dreams into reality.

Tôi thích đội France nhưng lại muốn Croatia thắng World Cup năm nay.  Khó quá, không biết phải sao đây?  Thôi thì ngày mai xem cho vui, đội nào thắng tôi cũng vui.

Vậy là giữa tháng 7 rồi.  Năm nay tôi chưa ra biển, chắc cũng phải tìm thời gian chạy ra vài ngày.  Mùa hè năm nay ở Charlotte nóng ơi là nóng, ngày nào cũng trên 90 độ F.  Lúc lạnh thì mong đến ngày nóng.  Bây giờ nóng lại mong mau mau đền tháng 9 cho mát.  Càng ngày thời tiết càng nóng.  Mùa thu năm nay tôi muốn qua Colorado chụp hình nhưng chưa biết.  Không biết có ai đọc blog của tôi ở Denver hay những thành phố ở Colorado?  Thường thì mùa thu đến sớm hơn mấy chổ khác nhưng là vùng núi cao, không biết lái xe đi có dễ dàng không?  Thôi thì lên lịch đi.