Mùa Thu năm nay không đi đâu ngoài lên vùng núi của North Carolina, sáng đi chiều về. Không biết tại năm nay thời tiết đẹp và như “thu” hay bị ở nhà vì dịch cho nên nhiều người đi ngắm hơn mọi năm. Tôi lên mấy khu vắng mà đẹp, chụp vài tấm ảnh rồi đi hiking. Đi vô mấy cái trail lúc nào cũng vắng.

Continue reading

Tôi vẫn là independent voter (không theo đảng nào ở Mỹ). Có năm tôi bỏ phiếu bên Blue (đảng Democrat), và cũng có năm tôi bỏ phiếu bên Red (đảng Republican). Thường tôi đọc và tìm hiểu những người ra ứng cử, xem quan điểm, suy nghĩ, và nhân cách của họ có giống như tôi nghĩ. Và những nguyên tắc làm người, chính sách cho quốc gia, cho người dân, và v.v. Tôi có thể nói tôi là progressive. Tôi tin rằng con người và xã hội cần và phải tiến tới, lúc nào cũng nghĩ đến tương lai, và đặc biệt không được “lùi lại”. Và những giá trị truyền thống bảo thủ sẽ không đi đến đâu, sẽ không tạo được sự đổi mới và khai sáng cho cuộc sống, con người, và xã hội.

Continue reading

Sáng nay Charlotte bao phủ và nằm im lặng trong sương mù. Mấy ngày nay mưa gió nhiều, sáng nào cũng có chút sương nhưng sáng nay sương rất dầy. Thời tiết bắt đầu se lạnh và gió Thu đã về cho dù lá chưa đổi màu và rụng. Thắm thoát sắp hết tháng 10, và bắt đầu vô mùa lễ và cuối năm. Năm nào cũng trôi mau, nhưng có lẽ năm nay, tôi thấy mau quá. Thời gian không ngừng lại.

Continue reading

Mùa Hè tôi tính stain lại cái deck nhưng tuần nào cũng mưa gió. Hơn 3 năm rồi chưa làm lại cái deck, và cũng vào dịp đại dịch ở nhà làm cho xong. Năm sau chắc hết dịch, lúc đó đâu có thời gian làm mấy cái projects cho nhà. Mấy ngày trước tôi rửa sạch và nắng nóng khô deck, cuối tuần tôi stain. Vậy là xong thêm 1 cái project nữa. Đại dịch cũng có cái lợi 😉 .

Continue reading