Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
Ôi tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Trời mưa trời mưa không dứt
Ô hay mình vẫn cô liêu

Chiểu Chủ Nhật Buồn (google image)

Bài Lời Buồn Thánh của Trịnh Công Sơn.  Những buổi chiều chủ nhật bơ vơ, ngoài kia mưa rơi, ta nghe lại những tình ca không ngày tháng.  Nghe lại những tình ca không ngày tháng nhớ lại những ngày xưa êm ái …