Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
Con đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm

Ánh Bình Minh (google image)

Viết cho tôi.  Viết cho những ngày tuyệt vọng.  Viết cho mình.  Viết cho bao nhiêu người đang đau khổ.  Viết cho bản thân tôi.  Viết cho và viết cho …

Thôi hãy cười lên.  Thôi hãy vui lên.  Thôi hãy sống.  Thôi hãy đứng lên.  Thôi hãy và thôi hãy …Vì đời vẫn đẹp!

Do chính tác giả hát!

One thought on “Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng

Comments are closed.