Concierto de Aranjuez 3rd movement là Allegro gentile, cũng là phần cuối cùng.  Phần này có nét của một điệu nhảy của thời vua trong hoàng cung, kết hợp với 2 phần kia làm cho Concierto de Aranjuez trở thành phong phú.

Những lúc tôi có cảm hứng, tôi hay lấy ra cái cd của Kaori Muraji ra nghe.  Cái cd gồm Joaquin Rodrigo Concierto de AranjuezConcierto para una Fiesta.  Âm thanh và gia điệu làm cho tôi nhớ lại một thời đã xa.

Phần cuối cùng, Allegro gentile, của Concierto de Aranjuez.