Vào một ngày cuối thu của vùng thủ đô DC và Northern Virginia, những chiếc lá lẻ loi còn lại, lấp lánh trên cành cây trước giờ gió đông sang, đưa những chiếc lá về nơi đất lành.  Trước giờ tạm biệt một mùa thu, một mùa thu đã mang cho tôi và để lại cho tôi bao nhiêu ngày say sưa giữa lá vàng đỏ và bao nhiêu ngày nhẹ nhàng trong rừng hoang.  Có lẽ tôi không nỡ xa thu và không muốn thu ra đi, nhưng tôi biết thu đã mang đến cho tôi rất là nhiều kỷ niệm và tôi may mắn được giữ lại một nét thu.

Continue reading