Cám ơn bạn DT đã chỉ bài thơ “Không Đề” là bài Em Mãi là 20 Tuổi của Quang Dũng, bên bài blog vừa rồi.  Tôi đi hỏi chú Wikipedia mới biết là có tất cả ba nhạc sĩ phổ nhạc khác nhau: , Phạm Trọng Cầu, Việt Dzũng và Khúc Dương.  Bài nhạc của PTC thì tôi biết và nghe nhiều lần.  Bài nhạc của VD thì tôi, dường như có nghe một lần.  Còn bài nhạc của KD thì tôi chưa bao giờ nghe.

Continue reading