Chắc tôi phải viết những gì tôi thèm nhiều nhiều chút, vì hai tuần trước tôi có viết đang thèm đi Hawaii và biển.  Hawaii thì không đi được, nhưng biển thì vừa mới đi về.  Đi thứ Sáu, và mới về lại khoảng 2 tiếng đồng hồ.  Tôi cũng tính đi biển cuối tháng năm hay đầu tháng sáu gì đó, nhưng trong chuyện bắt ngờ, bạn tôi gọi muốn đi cuối tuần không?  Trong vòng tiếng đồng hồ, tôi gọi người bạn thứ ba, và thế là xong – hẹn nhau ngoài biển.  Bạn tôi mướn cái condo ở Carolina Beach.  Tóm tắt một cái vèo là được đi biển!

Continue reading