1. Tôi bị “kêu” đi conference bên Dallas, TX đầu tháng 6.  Vậy là phải đi ra đồng, làm cowboy, chăn bò vài ngày.  Thành phố Dallas, tôi tới nhiều lần, nhưng lại không thích lắm.  Đi đâu cũng phải cần chiếc xe, mà tôi đi chăn bò, lấy đâu ra chiếc xe.  Với lại thời tiết ở Dallas, khi nóng thì nóng quá trời, mà khi lạnh thì cũng lạnh dử.  Nói thì nói, bị “kêu” đi là phải đi thôi.  Qua đó phải kiếm miếng filet mignon mới được.
    Continue reading