1. She’s Like the Wind (youtube) – Patrick Swayze
  2. My Love (youtube) – Warren Hill
  3. I Just Died in Your Arms Tonight (youtube) – Cutting Crew
  4. When I Fall in Love (youtube) – Chris Botti
Film Dirty Dancing

Bài She’s Like the Wind, một thời là bài ‘ruột’ của tôi sau khi xem film Dirty Dancing (film này có nhiều bài nhạc rất là hay ngoài bài She’s Like the Wind, như Hungry EyesI’ve Had the Time of My Life).  Một thời, nghe đi nghe lại mà băng cassette nhão luôn, bây giờ nghe lại vẫn hay như xưa.  Rồi con người đa tài như Patrick Swayze đã ra đi quá sớm …  Thời đó tôi đang học lớp 9 hay lớp 10 gì đó – nếu lớp 9 là Piedmont Middle School, lớp 10 thì Olympic High School – tôi hay hát vu vơ, “Can’t look in her eyes, she’s out of my league, just a fool to believe, I have anything she needs, She’s like the wind …”  Và “she’s like the wind”, 1 luồng gió xuân bâng khuâng 1 thời.  Một thời dại khờ, một thời học trò, một thời kỷ niệm của tuổi vừa mới lớn mà ngày nay … gần 20 năm đã qua.

Continue reading