I can think of younger days when living for my life
Was everything a man could want to do.
I could never see tomorrow, I was never told about the sorrow 1

RIP Robin Gibb (1949 – 2012) of Bee Gees.

1How Can You Mend A Broken Heart – Bee Gees

4 thoughts on “Bee Gees

  1. Blue đến với Bee Gees từ bài Holiday vì một người bạn thân của em rất thích bài này.
    They all went to holidays now…

  2. Năm nay ra đi nhiều quá, toàn những tên tuổi lớn trong làng nhạc.
    Ông ấy ra đi, một mơ ước chưa thực hiện được của tui cũng ra đi theo ổng luôn rồi bạn Diem à.

    • năm nay, rất nhiều người ra đi..buồn thiệt. Mà cho mình hỏi, ước mơ bạn Moon được nghe live?

Comments are closed.