1. Lễ Memorial Day này, lần đầu tiên trong mấy năm nay, mình không có đi đâu hết.  Ờ nhà làm biếng.  Ở nhà ngủ.  Ở nhà ăn uống.  Ở nhà xem film.  Ở nhà đọc sách.  Vậy mà sáng nay, còn muốn ở nhà nữa.  Ba ngày cuối tuần chưa đủ hết cho bệnh làm biếng. 🙂
  2. Thời tiết cuối tuần nóng và nóng.  Chưa vô hè mà nóng như hè rồi.  Mình tính mang camera lên DC chụp hình nhưng nóng và đông người – vì lễ Memorial Day – làm mình lười đi.
  3. Tổng hợp, lễ Memorial Day này mình chỉ biết lười và làm biếng thôi. 🙂