1. Những cuốn sách được chú Trần Hoài Thư gửi tặng.  Tôi email chú hỏi về 1 cuốn sách mà tôi đang tìm, chú gửi lại tặng tôi hơn chục cuốn để đọc.  Chú rất nhiệt tình!  Cám ơn chú nhiều!
  2. Vậy là có sách đọc trong vòng vài tháng tới.  Trong những cuốn sách, có vài tập thơ và có vài bài thơ rất là hay.  Lúc nào đọc xong, chắc sẽ post lên mấy bài thơ hay.
  3. Sách thơ, sách nhạc và sách truyện là tôi quí, đặc biệt là sách tiếng Việt vì bên Mỹ khó tìm.  Dường như mỗi lần tôi hay có người thân về Việt Nam, lúc nào cũng ôm qua một số sách.  Trong tủ sách của tôi, chắc khoảng 100 cuốn sách giữa tiếng Việt và tiếng Anh.  Dù bây giờ sách trong dạng ebook cho Ipad hay Kindle, nhưng tôi vẫn thích được cầm cuốn sách lên đọc, được đặt cuốn sách vô tủ, và khi nào muốn đọc, lấy ra đọc lại.
Món Quà Sách (chụp bằng LX5, theo dạng RAW và dùng Lightroom chuyển đổi qua jpg, chỉ sửa 1 chút White Balance vì chụp dưới đèn incandescent)