30 lbs crayfish cho Memorial Days Weekend.  Làm theo kiểu Cajun, vừa cay, vừa mặn và vừa ngon.  Lầu đầu tiên làm, có vài điều sai nhưng cũng not bad. :).  Lầu sau sẽ thay đổi chút chút như mua red potato hay mua cam (cái này là biết rồi nhưng lúc đi chợi quên mua).

Chụp bằng iphone.

crawfish
crawfish

image (8)

crawfish
crawfish
crawfish
crawfish

image (7)

2 thoughts on “Memorial Days Weekend và Crawfish

Comments are closed.