Mùa Thu ở xung quanh đây.

Còn đường lá Thu, Morrow Park, NC
Còn đường lá Thu, Morrow Park, NC
Vùng núi là vàng, Morrow Park, NC
Vùng núi là vàng, Morrow Park, NC
Khung cảnh mùa Thu, Morrow Park, NC
Khung cảnh mùa Thu, Morrow Park, NC
Ngôi nhà giữa Thu, Morrow Park, NC
Ngôi nhà giữa Thu, Morrow Park, NC
Ngôi nhà trắng, Morrow Park, NC
Ngôi nhà trắng, Morrow Park, NC

6 thoughts on “Mùa Thu 2014

    • Năm nay mình tính đi Smokey nhưng bận quá. Nghe nói Smokey bên TN đẹp lắm. Chắc năm sau lên plan quá. 🙂

Comments are closed.