#BreakingNews

Hoa Anh Đào sẽ peak vào ngày 11-14 theo tin tức mới nhất.  Và theo weather forecast, cuối tuần này sẽ đẹp cho đi ngắm hay chụp hình hoa Anh Đào.

2 thoughts on “Cherry blossoms expected to hit peak bloom April 11-14 (2)

  1. thanks for the update em. Chắc tới khi chị đi là đi nhặt cánh hoa duới đất chứ hết hoa trên cành quá . Xem thời tiết DC thấy next few days ấm quá mà .

    • em mới đi về, cuối tuần 100% peak. Nếu chị đến this weekend, sorry to say but it will be gone 🙁

Comments are closed.