Để tưởng nhớ tháng Tư, và đã 40 năm, như một nửa đời người đã qua mà vẫn còn xót xa, vụn vỡ, và thương đau.

  • Em Còn Nhớ Mùa Xuân
  • Khóc Một Dòng Sông
  • Ta Ở Trời Tây Nhớ Trời Đông
  • Chiều Winipeg
  • Mỗi Lần Miên Viễn Xót Xa