Để tưởng nhớ tháng Tư, và đã 40 năm, như một nửa đời người đã qua mà vẫn còn xót xa, vụn vỡ, và thương đau.