Và đây là 3 ngày của tôi vào long weekend Memorial Day, chỉ có 1 chữ là: ĂN. 🙂  Tôi hay nói ở Mỹ, không sợ chết vì đói mà sợ chết vì ăn.

Tiệc ở nhà bạn, tiệc ở nhà gia đình, tiệc ở ngoài quán.

Bò chiên bơ
Bò chiên bơ
Bò chiên bơ
Bò chiên bơ
BBQ
BBQ
BBQ
BBQ
Cá nướng
Cá nướng
Mussels with white wine
Mussels with white wine
Garlic bread
Garlic bread
Cơm gà
Cơm gà

4 thoughts on “3 ngày của Memorial Day

  1. trời, Tuấn, giết anh rồi, nước miếng chảy đầy rồi, cái bụng cồn cào rùi!!! LOL 🙂

Comments are closed.