1. NÓNG.  Chưa vào hè mà nóng quá trời.  Thời tiết này không muốn làm gì hết, và lười.  Có mấy chuyện tôi muốn làm nhưng thấy nóng quá là hết muốn làm luôn.  Chạy ra ngoài 1 chút là ướt cái áo và mệt.  Ở trong nhà có AC nhưng lại không có không khí outdoor.  Nói chung là pray for the rain and pray for lower temperature.
  2. Ai có beach house hay mountain house, can I borrow? 🙂  Thời tiết này chỉ chạy ra biển hay lên núi là tốt thôi.  Ước gì tôi đang ở trên Maine, mát và có mấy con lobster và vài chay corona lạnh.
  3. Dạo này tôi bị brain freeze, viết cũng không ra gì, chụp hình cũng vậy, chơi đàn cũng không có cảm xúc.  Nói chung là no feeling for anything.  Chắc tại nóng quá.  Lúc trời lạnh lại muốn nóng, lúc nóng lại muốn lạnh. 🙂
  4. #PrayForCharleston
Nóng
Nóng

3 thoughts on “Nóng

  1. wow, chổ em mà nónh như vậy thì Miami or Caribbean chịu sao nổi . Hên chị xù không đi Cancun chứ không xuống đó không biết enjoy nổI không .

Comments are closed.