We do not remember days, we remember moments.
~ Cesare Pavese

Nhớ những khoảnh khắc trên quãng đường dài quanh co này.  Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ trở lại, và sẽ đi hết chặng đường…

#Charleston #Life #Travel

The long winding road...
The long winding road…