5 thoughts on “Phố cổ Hội An (2)

  1. Những con hẻm nhỏ thanh vắng. Thấy có cái giếng cổ. Nước giếng ở Hội An làm cho các món ăn của nơi này có hương vị riêng.

  2. Giờ ngồi ngắm cảnh Hội An và tiếp tục chờ T. kể chuyện về chuyến đi VN vừa rồi heng. 😉

    Loạt hình này bình yên thiệt!

Comments are closed.