Tôi mong Asheville sẽ mãi như vậy, sẽ mãi là thành phố núi đáng thăm viếng, và không bao giờ trở thành quá tourist như những thành phố khác.  Asheville là thành phố rất riêng, rất authentic, vibe và funky, có bụi bụi và rất nghệ sĩ.  Đi quanh đường phố điều thấy bao nhiều nghệ sĩ cầm đàn, cầm kèn, và những dụng cụ âm nhạc để đi biểu diễn trên những góc phố.  Asheville là thiên đàng của những người thích nghe hát rong, nghe những nốt nhạc mỗi góc.  Mỗi lần nghe tiếng nhạc vang lên là phải đi theo, đi đến nơi đó.  Mỗi góc đường phố có nhạc.  Mỗi khi chiều buông, ta được nghe những dòng nhạc vang lên của những người hát rong, hát cho những ai 1 lần ghé qua.

Continue reading