Dường như lâu rồi không có 1 cuộc đoàn tụ đầy đủ “bạn già”.  Biết nhau và chơi nhau hơn 20 năm, mỗi lần gặp nhau là không say không về.  Thời gian cứ mãi trôi đi, nhưng tình bạn vẫn vậy, vẫn như năm tháng cũ.  Tôi mong tình bạn vẫn như vậy, vẫn cho đến những ngày “gần đất xa trời”.

Continue reading