Từ ngày có cục “nợ”, cuối tuần hay có chuyện để làm.  Cuối tuần này xem như xong 1 project.  Nghĩ là thời tiết giữa tháng 9, mát mẻ để làm, không ngờ nắng và nóng, nhưng cuối cùng cũng xong cái project.  Thấy vậy cũng mất gần nửa ngày thứ 7, nhưng xong việc thấy vui và proud.

ps. Ready Seal màu Light Oak.

stain and seal the deck
stain and seal the deck
stain and seal the deck
stain and seal the deck
stain and seal the deck
stain and seal the deck
stain and seal the deck
stain and seal the deck

2 thoughts on “Domesticated

Comments are closed.