Mùa này là mùa apples (táo) ở bang North Carolina.  Cuối tuần chạy lên Hendersonville tự hái táo.  Hendersonville là vùng trồng táo nổi tiếng nhất ở bang North Carolina.  Những vườn táo ở đây cho người vô tự hái táo và giá rẻ và táo tươi.  Ở đây trồng nhiều loại táo khác nhau, tùy theo mình thích ăn loại nào thì hái loại đó.

Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC
Pick your own apples, Hendersonville, NC