4 thoughts on “Cây nhà lá vườn

  1. Anh va` chi. T co’ thu*? thay ta(c’ cho lime bo? vo^ tequila nha 🙂
    We tried it and it was super great!
    Cheers,
    Tram

    • Cây tắc này có lâu năm của bà cô trồng và cho mình lại. Lúc nào gặp bả sẽ hỏi cho. Không biết bạn ở đâu, hồi tôi còn ở DC vào mùa Tết và mùa xuân thấy có bán ở khu Eden. Tôi nghĩ ra mấy khu VN là có bán và mấy vùng nóng như Cali, TX hay FL tôi nghĩ có bán. Tên Mỹ là Citrus Microcarpa.

Comments are closed.