Không cần đi đâu xa, sau nhà cũng có mùa thu mà.  Đúng vậy, khi tôi đến căn nhà này, tôi ra sau là thích liền vì 1 rừng cây lá.  Tôi thích cây lá và màu của nó.  Dường như màu xanh là màu bình yên, màu yên tịnh. Mỗi lần nhìn màu cây lá là thấy lòng nhẹ ra nhiều cho nên tôi muốn xung quanh có cây lá và có rừng thiên nhiên.  Tôi không ngờ mùa thu sau nhà tôi rực rở màu.  Tôi không cần đi xa, sáng chiều vẫn được thấy mùa thu.  Tháng 11 tháng của mùa tạ ơn, I am blessed!

Mùa Thu sau nhà.

Mùa Thu sau nhà
Mùa Thu sau nhà
Mùa Thu sau nhà
Mùa Thu sau nhà
Mùa Thu sau nhà
Mùa Thu sau nhà
Autumn mist
Autumn mist

 

4 thoughts on “Mùa Thu sau nhà

  1. Đã hén, tìm thêm bóng hồng nữa là perfect 🙂

    hình cuối giống photoshop quá 🙂 LOL Cuối tuần này anh sẽ thử bỏ sương mù vào xem sao 🙂

Comments are closed.