Sau 4 ngày lễ Tạ Ơn (Thanksgiving), ăn và ăn, làm và làm, xem như 4 ngày cũng productive lắm :).  Thứ 5 qua nhà Ba Mẹ ăn rồi chiều đi Macy’s xem có deal gì không?  Thứ 6 qua nhà bạn café và ăn cá nướng.  Thứ 7 ở nhà sơn cái garage cho xong.  Năm nay lên list mấy cái projects làm, cuối cùng cũng xong hết.  Vậy là cuối năm ăn mừng lớn :).  Chủ Nhật chạy ra Ikea ôm mấy món về, rồi nằm nhà relax chờ Thứ 2 vô làm lại 🙁

Continue reading