• Thời tiết những ngày cuối năm lạnh, lạnh thật là lạnh.  Hôm nay cho đến tuần sau trưa là dưới 32 độ F.  Không lạnh thì thôi, lạnh là lạnh chết người. 🙁  Thôi thời tiết này ở nhà nghe nhạc, xem film, nấu ăn, không ra ngoài.
  • Năm 2017 vẫn như mỗi năm, có nhiều kế hoạch nhưng chưa xong hay không làm ra được.  Mấy kế hoạch đó chắc phải chờ đợi cho năm 2018.  Vẫn mong, vẫn hi vọng, vẫn ước mơ nhiều cho 2018.  Thời gian càng ngày càng ít lại, càng ngày càng già và càng ngày lại mong muốn.  Có lẽ vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão.  Con người ai cũng ước mơ, cũng có mong chờ.  Thôi làm gì được thì làm, cuộc đời không chời ai, và 1 lúc nào nhìn lại mình thật sự đã già.
  • 2017, gia đình và người thân vẫn mạnh khoẻ, vậy là vui mừng rồi.  Tôi cũng “lớn” hơn (chắc mấy năm nay vẫn còn là bé 🙂 ).  Tôi biết tôi muốn gì, cần gì.  Tôi biết những gì tôi cần học hỏi thêm, cần tốt hơn.  Cuộc đời còn nhiều chuyện để học biết thêm.
  • Năm 2018, tôi cần phải cố giắng hơn nữa để những giấc mơ sẽ thành thật.  Mong 2018 sẽ là bước đầu tiên cho những chuyện tương lai.
  • 2018, I welcome you with a big open arm!