Dường như tôi đang bị midlife crisis, sáng, trưa, chiều, tối đi mê mấy đôi giày này.  Hay tôi đang muồn sống lại những năm tháng xưa kia. 🙂  Trong vòng 1 tuần mà mua 2 đôi về, mà vẫn còn thèm mấy đôi nữa.  Thôi thì tâm hồn còn trẻ là được rồi, và cho chút vui vui với đời.

Continue reading

Posted in Me | Tagged