Dường như tôi đang bị midlife crisis, sáng, trưa, chiều, tối đi mê mấy đôi giày này.  Hay tôi đang muồn sống lại những năm tháng xưa kia. 🙂  Trong vòng 1 tuần mà mua 2 đôi về, mà vẫn còn thèm mấy đôi nữa.  Thôi thì tâm hồn còn trẻ là được rồi, và cho chút vui vui với đời.

Với mấy coworkers share sở thích.
Posted in Me | Tagged