Khi tôi có nhà là nhiều chuyện phải làm cuối tuần.  Và đây là cuối tuần của tôi là trồng lại cỏ.  Thấy vậy mà cũng mất 2 ngày mới làm xong.  Mùa hè nóng quá, cỏ cũng héo và chết theo luôn.  Không biết mỗi năm tốn bao nhiêu tiền về cỏ.  Thôi có bãi cỏ xanh và đẹp cũng vui vui.  Nhân tiện tôi mua luôn mấy bó pine needles cho landscape trước nhà.

Giờ chờ mùa xuân xem sao.  Năm nào cũng vậy, bỏ thời gian làm nhưng đến mùa hè nóng quá, cây cỏ chết hết.

sau khi aeration, seeding và fertilizer
Pine needles
top soil
Chuận bị aeration, seeding và fertlizer