Mới đó mà còn vài ngày nữa là hết năm 2018.  Dường như càng có tuổi, tôi thấy thời gian đi qua rất, rất mau.  Tôi vẫn nhớ mấy ngày đầu năm 2018 như mới hôm qua thôi, và bây giời chuẩn bị tạm biệt năm 2018 và đón chào năm 2019.  Những ngày cuối năm 2018 cũng như những ngày khác – như bình thường, không vui, không buồn.  Tôi cũng không biết sao, năm nay tôi không có cảm xúc như mỗi năm.  Có lẽ tôi bớt đi mơ mơ, màng màng như xưa?  Cũng có lẽ tâm trạng không còn như xưa?  Và cũng nhiều lý do khác như cuộc sống hàng ngày, cơm áo hàng ngày hay cuộc đời thay đổi và tôi hiểu thêm về nó…?

Những ngày cuối năm 2018, tôi thấy sự thay đổi.  Tôi vẫn hay nói “change is the only constant in life”, càng ngày tôi càng thấy vậy.  Mỗi 1 ngày là 1 sự thay đổi, cái gì cũng thay đổi, không còn như xưa.  Tôi đã chầp nhận rồi nhưng vẫn còn chút thương tiếc.  Thôi, it’s time to move on và chào đón năm mới với nhiều hy vọng và ước mơ.  Tại sao phải nghĩ glass half empty mà không nghĩ glass half full?

Vẫn như mỗi năm, tôi sẽ bước sang năm mới với full energy và can do it attitude – nothing is impossible!  Và tôi cũng mong năm 2019 những ước mơ sẽ trở thành thật.

Tôi xin chúc những bạn và những ai còn đọc blog của tôi Happy Holidays, Merry Christmas và Happy New Year.  Tôi wish nothing but the best for everyone!  A new year is like a new chapter, a new beginning.