Bạn tôi nói đùa, thời tiết Sài Gòn đang nóng chết người, từ từ rồi về, nhưng thôi về cho biết cái nóng của Sài Gòn. Lần đầu tiên tôi biết và cảm được cái nóng của SG. Trong mấy ngày tôi ở SG là những ngày nóng nhất trong năm. Có nhiều ngày trên 40 độ C. Nóng gì mà nóng quá trới, làm tôi lười hẹn và ra ngoài, chỉ muốn nằm trong phòng máy lạnh cả ngày. Với lại thời tiết thì nóng, người thì đông, ra đường thì kẹt xe, làm tôi bệnh mấy ngày, và về lại Mỹ cũng còn bệnh. Nhưng được cái là người Sài Gòn sao mà dễ thương quá trời 🙂 , làm tôi muốn về hoài. Nói chứ mỗi lần về SG là được dắt đi ăn, đi chơi và đi cho biết thêm về SG.

Continue reading