Có nhà năm nào cũng phải lo và chăm cỏ. Mùa hè năm nay rất nóng và khô, gần 2 tháng không có 1 giọt mưa. Cỏ trồng lại năm rồi chết gần hết và đầu tháng 10 rồi phải trồng lại. Mùa xuân và mùa thu cỏ đẹp nhất vì thời tiết mát và cỏ sống lại hoặc được trồng lại. Từ ngày tôi mua nhà, đất chưa có topsoil. Mấy năm nay tôi phải bỏ sung topsoil để cỏ không chết khi mùa hè nóng. Bây giờ thấy có chút kết quả, mong là mùa hè năm sau cỏ không bị chết nhiều phải trồng lại.

Continue reading