• Bắt đầu làm ở nhà (work from home) vì Covid-19. Meeting cũng trên online và ai không làm ở nhà được thì tách rời xa, không được tụ họp với nhau. Xem như social separation.
  • CDC (Centers for Disease Control and Prevention) nói có thể kéo dài hơn 8 tuần. Thôi thời gian này ở nhà tu tâm dưỡng tánh, và cần làm gì làm trong những lúc không ồn ào và rất solitude.
  • Không dám nhìn 401K và tiền trong stock market. Mỗi lần nhìn là buồn 🙁 . Mất mấy năm mới lên như vậy mà trong vòng 1 tuần sụp hơn lúc mua luôn.
  • Sáng có nói với 1 người bạn, tôi đã trả qua 9/11, 2008 great recession, DC sniper, và những chuyện khác nhưng Covid-19 sẽ là 1 chuyện nhớ mãi mãi trong cuộc đời. This will remember for generations and for a lifetime – memories will last.

Những ngày không ra ngoài vì Covid-19 đang chạy vòng vòng, không biết ai có ai không và thôi ở nhà cho an tâm. Ở nhà thì tôi mua đủ và lúc nào cũng chuẩn bị nhiều đồ vì đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi mua nhiều đồ trước khi bà con khùng lên náo loạn và mua quá trời (như trong tuần này, không gì còn như nước và đến giấy toilet paper). Và những ngày không ra ngoài là tôi ngồi trước đây (hình dưới). Thật sự mà nói âm nhạc làm cho tôi tìm được chút nhẹ nhàng trong những lúc này, và cho tôi những suy nghĩ và gì tôi muốn.

phòng nhạc