Nghĩ mùa dịch không cần làm gì hết nhưng cũng phải làm vườn, cho phân vô mây cây trước nhà, rồi cho cỏ phân nữa. Đến mùa Xuân là nhiều việc làm, mà mùa này ở ngoài nhiều hơn trong nhà vì thời tiết đẹp và mát. Life goes on thôi dù thế giới đang xoay 360 độ mỗi ngày và không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Let’s live and enjoy every moment.

Continue reading