Mấy ngày nay stock market xuống quá trời cho dù chính quyền đã đưa rất nhiều tiền vô giúp mà không có kết quả gì hết. Ai mà có stock, IRA hay 401K mà nhìn số đỏ mỗi ngày mỗi xuống chắc đau tim, trong đó có tôi. 🙁 . Thôi đó là paper money LOL.

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi làm ở nhà vì con Corona virus, cả team tôi và nguyên cái department làm ở nhà hết. So far so good vì có VPN cho nên xem như tôi ngồi trong công ty vậy. Những gì xưa kia làm, giờ cũng như vậy. Chỉ thiếu cái là không có social interaction, như mấy hôm kia tôi nói với người ban, “By nature, we human are social…” Làm ở nhà không nói chuyện với ai, chỉ có virtual meeting. Nếu như tôi phải làm ở nhà luôn chắc phai đi ra mấy cái events hay meetup để social và nói chuyện, nếu không chắc quên nói luôn 🙁 .

Tình hình là kéo dài không cho tụ hợp và tất cả nhà hàng, quán bar, cafe phải đóng cửa, giờ chỉ cho togo ở vùng Charlotte, không biết bao nhiêu small business và mom-n-pop shops sẽ đóng cửa. Chắc mai thứ 6 và cuối tuần, sẽ đặt mấy món ăn togo để #support-local-business. Mấy quán ăn và tiệm nhỏ ở đây bắt đầu cho nhân viên nghĩ việc. 🙁 Nghe nói mùa virus này có thể kéo dài đến tháng 7/8. Từ bị thương đến chết.

temporary work shelter