Hôm nay thống đốc của tiểu bang North Carolina ra lệnh đóng trường học đến tháng 5, và thêm tuần này sẽ bất đầu đóng cửa tiệm Nail, tóc, rạp chiếu phim và v.v. Quán ăn và quán beer/rượu đóng cửa tuần trước, chỉ được bán togo hay carry out thôi. Ở đây chưa nặng bằng bên California hay New York, cho nên chưa có bị shelter in place, là cấm ra đường luôn. Không biết kéo dài đến bao lâu nữa, bà con sẽ mất việc mà thất nghiệp dài. Mong là không kéo dài nhưng dự báo đến tháng 6/7 gì mới xong. 🙁

Continue reading