Những ngày không ra ngoài là ở nhà nghe nhạc, chơi đàn rồi cũng hết thời gian. Mùa dịch bị social distance cho nên giờ đâu cũng vắng te tua luôn 🙁 Cũng tội nghiệp mấy quán ăn/beer và những tiệm nhỏ phải đóng cửa vì Corona virus. Đây cũng là lúc tôi tập sống chậm lại, self-reflect và self-assessment cho những projects tương lai. 🙂 Mong cũng gì tôi muốn làm sẽ thành công. Oh well, đời vô thường.

Music room cho social distance