Thật sự tôi không muốn mang chuyện chính trị (politic) vào blog của tôi. Mỗi người có cái suy nghĩ riêng, có quan niệm và trí thức cho cuộc sống và cuộc đời mình. Ở Mỹ là nước tự do và có quyền suy nghĩ và ý kiến nhưng tôi rất thất vọng về 1 số suy nghĩ của 1 người mà xem khoa học không ra gì, lấy mạng người đổi đồng tiền, không biết giá trị 1 con người sẽ bao nhiêu. 🙁 Thật sự có nhiều fan cuồng mà là dân Việt nữa (anyways, that’s another story, không mang ra bàn). Chấc tôi sẽ bị chưởi và hack cái blog nhỏ này LOL.

Corona virus
Corona virus