Giờ trở thành thói quen và dấu hiệu chung, đi tiệm và siêu thị, thấy người mang khẩu trang và găng tay, xe đẩy mua sắm có người chùi sạch, và đi đâu cũng thấy dấu hiệu Social Distance. Không biết kéo dài đến mấy tháng hay năm, nhưng thấy tiệm và siêu thị chuẩn bị và cẩn thận cũng có cảm giác bình an và an tâm.

Có lần tôi đi Walmart, có mấy người không mang khẩu trang và đẩy xe mua sắm mà chứ thích đẩy xe vào người tôi. Lúc đi cũng không tránh xa, mà chứ thích đi đến tôi. Tôi phải tránh xa ra. Một chút sao tôi gặp lại, cũng vẫn vậy. Dĩ nhiên, mỗi người sống 1 quan niệm và suy nghĩ. Ở Mỹ có quyền tự do, nhưng đừng ích kỷ và lây nhiễm đến tôi và gia đình. Anyways, giờ tôi đề phòng và để ý mỗi lần ra ngoài và đi siêu thị, thấy không ổn là chạy xa. 😉

Găng tay cho khách
Social Distance, 6ft