Sáng hôm qua tôi có cái hẹn đi nha sĩ, cũng như đi bác sĩ và mấy chuyện y tế, cái hẹn này là vào tháng 4 nhưng bị huỷ bỏ vì Covid-19. Tôi lấy hẹn lại tháng 6 làm cho xong, với lại hơn 6 tháng rồi không đi làm sạch răng (clean teeth). Mỗi năm tôi đi nha sĩ 2 lần, chủ yếu là làm sạch răng và checkup. Nếu có chuyện gì thì quay lại làm, còn không là 6 tháng hẹn lần.

Continue reading