Trưa Cô 9 gọi qua nhà lấy mít về ăn. Cũng vài tháng rồi không ghé qua nhà, nghe nói Dượng 9 mới làm thêm cái hồ cá mới. Có dịp đi qua xem hồ cá và khu vườn luôn. Cái niềm vui của Dượng 9 là làm vườn, nuôi cá, nuôi chim và nhiều thú vật khác. Mấy năm nay, sau nhà trồng nhiều rau, trồng trái cây và nuôi chim cút. Đi vòng vòng khu vườn và hồ cá, có cảm giác như đang ở Việt Nam. Hai hồ cá to và nuôi rất nhiều cá.

Thứ 7 của tôi chỉ nhiêu đó.

Hồ cá
Hồ cá
Hồ cá
Hồ cá