Trăm con tàu trăm lối
Tôi đưa người hay đưa tôi

Tiễn Đưa, nhạc Song Ngọc, thơ Nguyên Sa