Một chart nói lên và so sánh tử vong toàn cầu do nhiều nguyên nhân và Covid-19. Vậy mà còn – có – nhiều người vẫn xem dịch như just another flu hay không thận trọng khi đi ra ngoài.

Global Deaths Due to Various Causes and COVID-19