Hôm nay là bắt đầu ngày đầu tiên của 6 tháng còn lại trong năm 2020. Mới đó mà đã hết 6 tháng, và nửa năm trôi nhanh khủng khiếp. Tình hình cả nước Mỹ và trên toàn thế giới đang vào thời điểm hô hấp vì Covid-19 và không biết khi nào mở trở lại bình thường như xưa. Bây giờ không còn cách ly xã hội và người như mấy tháng trước. Thành phố Charlotte đã mở cửa lại với giới hạn. Người ra ngoài nhiều hơn, quán ăn và cafe cũng mở lại nhưng vẫn giữ social distance và Charlotte theo tiểu bang North Carolina, yêu cầu ra ngoài phải mang khẩu trang. Công ty tôi cho nhân viên làm ở nhà cho đến cuối năm. Vậy là hết có dịp gặp nhau, tiệc tùng hay sự kiện gì trong văn phòng. Giờ mà muốn vô văn phòng, phải xin phép và bảo đảm không ngoài 10 người trong đó 1 lúc. Và phải kiểm tra nhiệt độ ngoài cửa trước khi vào.