Hình ảnh của những năm trước, vào ngày Lễ Độc Lập ở thủ đô Washington, D.C. và bắn pháo bông, khi tôi sống ở nơi đó. Hình này cũng chụp gần chục năm rồi. Năm nay vì dịch, nhiều nơi không diễn hành, không pháo bông, và xem như ngày sinh nhật của nước Mỹ cũng lặng lẽ trôi qua. Một ngày như mọi ngày…

The Fourth