Thường tháng 7 và 8 ở đây là tháng nóng nhất của năm. Năm nay mưa nhiều, đổ ẩm cao, cho nên có cảm giác nóng hơn nhiệt độ. Thời tiết này, sáng ra ngoài làm chút chuyện rồi trốn trong nhà cả ngày, nghe nhạc, xem phim và v.v. Càng ngày ở thành phố Charlotte càng nóng. Tôi nhớ nhiều năm trước, mùa Hè cũng nóng nhưng không nóng như bây giờ. Nhưng được cái mùa đông càng ngày càng ấm. Có nhiều năm, không tuyết, và lạnh hơn mùa Thu chút.

Continue reading