Cuối tuần mua security camera qua setup bên nhà ông bà già. Cho dù nhà vẫn có alarm system, nhưng có thêm security camera cho an tâm và an toàn, ít nhất cũng biết ở ngoài nhà và thu lại hình nếu có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng có set up UniFi camera trước và nhiều lần. Tôi thích storage (chứa) local hơn là trên cloud vì mỗi tháng storage trên cloud phải trả tiền subscription. Cái setup UniFi storage local và có cái app để vô xem lúc ở nhà hay ra ngoài cũng vẫn vô xem được. Tiền up front sẽ cao hơn mấy dịch vụ như Arlo hay của Amazon nhưng không cần trả subscription hàng tháng để xem lại mấy video cũ. Unifi camera sử dụng POE (power over Internet) là chỉ cần 1 ethernet cable cho điện, âm thanh và thu hình. Và storage local là NVR (Network Video Recorder) để chứa như cái computer nhỏ với hard drive.

Tôi là dân technie và cũng là dân visual learning, cách học và hiểu tốt nhất là nhìn hình. Tôi có vẽ cái diagram và flow của security camera system.

Security cameras
Diagram of video security system