Mấy năm nay rủ Mẹ tôi đi biển mà không bao giờ đi. Tự nhiên năm nay, vào những tháng dịch lại muốn đi biển. Mẹ tôi chịu đi là phải tìm cái condo ocean front liền nếu không đổi ý. Vậy là trong vòng vài ngày lên lịch, đi biển. Sau Labor Day, biển vắng người, thời tiết và nước biển còn ấm, và giá tiền condo cũng không mắc. Vậy là cả gia đình lái xe 3 tiếng đồng hồ ra biển, ở 2 đêm 3 ngày. Ra biển lấy không khí và gió rồi về lại nhà. Bây giờ, đi cũng thận trọng và chút lo vì dịch, nhưng chuẩn bị tất cả ăn uống và không cần ra ngoài.

Continue reading